សម្ដេច ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងបៃតង គឺជាគន្លឹះនៃទីក្រុងឆ្លាតវៃអាស៊ាន

ភ្នំពេញ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ការកសាងទីក្រុងឆ្លាតវៃក្នុងអាស៊ាន ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងបៃតង គឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវនាពេលនេះ និងសម្រាប់អនាគត ដោយសារទីក្រុងឆ្លាតវៃមានសក្ដានុពលខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើន បញ្ហាទាក់ទងនឹងការធ្វើផែនការទីក្រុង។

សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកវេទិកាអភិបាលក្រុងអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំអភិបាលក្រុង/អភិបាលក្រុងអាស៊ាន ដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។

លោកបានមានប្រសាសន៍ថា “នៅក្នុងបរិបទដែលអាស៊ាន និងពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់ ការកសាងទីក្រុងឆ្លាតវៃដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងបៃតង គឺជាទិសដៅត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត”។

លោកបានមានប្រសាសន៍ថា ទីក្រុងឆ្លាតវៃមានសក្តានុពលក្នុងការគាំទ្រការធ្វើផែនការទីក្រុងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ពង្រឹងភាពធន់នឹងហានិភ័យជាច្រើន និងជាពិសេសដើម្បីកែលម្អសុខុមាលភាព និងភាពរុងរឿងរបស់អ្នករស់នៅក្នុងបរិបទនៃ កូវីដ-១៩ ។

លោកបានបន្ថែមថា ទីក្រុងឆ្លាតវៃនឹងក្លាយជាប៉ូលដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ជំរុញពាណិជ្ជកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ ហើយនឹងផ្តល់ការងារ និងឱកាសអាជីវកម្មដល់ប្រជាជនទូទៅនៃប្រទេសនីមួយៗ និងតំបន់អាស៊ានទាំងមូល។

ខណៈដែលពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ចំពេលមានការរីករាលដាលនៃជម្ងឺរាតត្បាត និងជម្លោះនោះ លោក ហ៊ុន សែន បានអំពាវនាវដល់អភិបាលក្រុងអាស៊ាន ឱ្យផ្តោតលើការកសាងទីក្រុងឆ្លាតវៃ និងសម្រួលដល់ការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌធម្មតា។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងការពិចារណាលើការគ្រប់គ្រងការសម្របខ្លួនរបស់មនុស្សទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរប្រជាសាស្រ្ត ឬការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចកើតមានទាំងពេលនេះ និងនាពេលអនាគត។

លោក ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ថា “អភិបាលក្រុង/អភិបាលក្រុងអាស៊ាន ដែលនៅជិតប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវតែលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងសមត្ថភាពក្នុងការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ក៏ដូចជាចាប់ផ្តើមផ្តោតលើសេដ្ឋកិច្ចរង្វង់ និងសេដ្ឋកិច្ចបៃតង”។

លោកបានបន្តទៀតថា ការយឺតយ៉ាវក្នុងការសាងសង់ទីក្រុងឆ្លាតវៃក្នុងតំបន់អាចកើតឡើងដោយសារតែនិន្នាការកើនឡើងនៃគម្លាតឌីជីថល។ ពួកគេត្រូវការលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹង និងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ជុំវិញការកសាងទីក្រុងឆ្លាតវៃ។

សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានស្នើឱ្យរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានអាស៊ាន គាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងបៃតងអាស៊ាន ដែលបានស្នើឡើង ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងទីក្រុងឆ្លាតវៃអាស៊ានពណ៌បៃតង និងការប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៕ ប្រភពពី៖ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍/ANN