ប្រហោងខ្មៅថ្មី Gaia BH1 បានរកឃើញនៅជិតផែនដីបំផុត តាម​ដែល​បាន​ឃើញ វា​មាន​ចម្ងាយ​តែ ១៦០០ ឆ្នាំ​ពន្លឺ​ប៉ុណ្ណោះ

197

នៅពេលដែលហៅថា “ប្រហោងខ្មៅ” មនុស្សជាច្រើននឹងគិតពីវត្ថុអវកាសដែលអាច “បឺតស្រូប” អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនៅក្បែរនោះ។ សូម្បីតែពន្លឺក៏មិនអាចគេចផុតដែរ។ ជាធម្មតា យើងប្រហែលជាមិនចង់ឱ្យវានៅជិតពិភពលោកដូច្នេះទេ។

ដូច្នេះ​នេះ​ប្រហែល​ជា​ព័ត៌មាន​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​ណាស់។ ព្រោះពេលចុងក្រោយនេះ។ ក្រុមតារាវិទូទើបតែបានរកឃើញប្រហោងខ្មៅថ្មីមួយ ដែល«នៅជិតផែនដីបំផុតដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញ» ដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ ១៥៦០ ឆ្នាំពន្លឺប៉ុណ្ណោះ។

គេស្គាល់ថា Gaia BH1 ប្រហោងខ្មៅស្ថិតនៅក្នុងក្រុមតារានិករ Ophiuchus នៅ Milky Way ។ វាមានទំហំធំជាងព្រះអាទិត្យប្រហែល ១០ ដង និងគោចរជុំវិញផ្កាយរបស់វា។ ក្នុងទម្រង់ស្រដៀងនឹងប្រព័ន្ធផ្កាយគោលពីរ វិលជុំវិញគ្នាម្តងទៀត។

នេះមានន័យថា Gaia BH1 មិនត្រឹមតែជាប្រហោងខ្មៅថ្មីដែលនៅជិតយើងបំផុតនោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាប្រហោងខ្មៅមិនធម្មតាដែលមានផ្កាយមួយគូ។

ដូច្នេះហើយ ការសិក្សាអំពីប្រហោងខ្មៅនេះអាចឱ្យយើងរកឃើញចំណេះដឹងថ្មីៗ។ ប្រព័ន្ធផ្កាយគោលពីរគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ជាពិសេសរឿងនៅចុងបញ្ចប់ នៃជីវិតរបស់ពួកគេ៕

នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានស្ពេស