អ្នកអាចពិនិត្យមើលមនុស្សស្រវឹងដោយមិនបាច់ផ្លុំ អ្នកស្រាវជ្រាវបង្កើត AI ដោយប្រើរូបភាពអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ ដើម្បីរកមើលកម្រិតនៃការស្រវឹងជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវ ៩៣%

193

នៅពេលនិយាយអំពីវិធីកំណត់បរិមាណជាតិអាល់កុលរបស់អ្នកបើកបរ អ្នកធ្វើតេស្តជាតិអាល់កុលត្រូវផ្លុំប្រហែលជារឿងដំបូង ដែលគ្រប់គ្នានឹងចងចាំ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​បែប​នេះ​នៅ​មាន​កម្រិត។

ជា​ឧទាហរណ៍ មន្ត្រី​ត្រូវ​ងឿង​ឆ្ងល់​ថា ​តើ​ពេលខ្លះអាចទេ? ពេលគេស្រវឹងហើយបើកបរ ប៉ុន្តែជាតិអាល់កុលធ្លាក់ចុះមុន មុនពេលដល់កន្លែងវាស់។

បញ្ហា​នេះ​អាច​នឹង​បាត់​ទៅ​វិញ​នៅ​ពេល​នេះ ដោយសារតែចុងក្រោយនេះ។ សាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាមទើបតែបង្កើតប្រព័ន្ធ AI ដែលនឹងជួយរកឃើញការស្រវឹងដោយផ្អែកលើ “រូបភាពអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ”។

ពីការពិសោធគឺអាចរកឃើញការស្រវឹងរបស់អ្នកបើកបរយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយវាមានភាពត្រឹមត្រូវ ៩៣% ។

យោងតាមក្រុមស្រាវជ្រាវ ពួកគេបានជ្រើសរើសប្រើប្រាស់អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាល AI ព្រោះថាប្រព័ន្ធ AI ដែលរកឃើញភាគច្រើនបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានសាកល្បងធ្វើការលើស្ថានភាពភ្នែក ទីតាំងក្បាល ដែលជាកត្តាគួរឱ្យយល់ច្រឡំយ៉ាងខ្លាំង។

ដូច្នេះការវិភាគរូបភាពកំដៅត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវិធីសាស្ត្រដែលច្បាស់លាស់។ មានឱកាសខុសតិចជាងក្នុងការត្រួតពិនិត្យ លើសពីនេះ មិនចាំបាច់ធ្វើបាប និងបញ្ឈប់រថយន្តដែលមិនចាំបាច់នោះទេ។

ប៉ុន្តែទោះបីជាមានឱកាស ៧% នៃកំហុសក៏ដោយ ក្រុមស្រាវជ្រាវក៏បានទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេនៅតែជាការប្រុងប្រយ័ត្ន។

ទោះយ៉ាងនេះក្តី ពួកគេក៏ជឿថា ប្រសិនបើប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានអនុវត្តជាក់ស្តែង AI នឹងត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលលើមូលដ្ឋានទិន្នន័យធំជាងមុន ដោយកាត់បន្ថយឱកាសនៃកំហុសបន្ថែមទៀត។

ដូច្នេះក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ ការរកឃើញការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងអាចជារឿងងាយស្រួលធ្វើ ហើយគេចពីការលំបាកជាងពេលមុនៗ៕

នេះបើយោងតាមអ៊ីនដឺសាយអិន