ទិន្នន័យពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថា សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានកើនឡើងជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំនេះ ដែលនាំមកនូវដំណឹងល្អដល់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden

យោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយបំផុតពី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) បានកើនឡើង ២,៦% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេលពីខែកក្កដា ដល់ខែកញ្ញា នេះបើយោងតាម ​​AFP រាយការណ៍នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២។

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបាននិយាយថា កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅក្នុងត្រីមាសទី ៣ ឆ្លុះបញ្ចាំងពី “ការកើនឡើងនៃការនាំចេញ ការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់” និងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាល។ កាលពីមុនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ ០,៦% នៅក្នុងត្រីមាសទីពីរ ហើយបានធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល ៣ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ។

សញ្ញានៃការវិលត្រឡប់ទៅរកកំណើនបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះ ២ ត្រីមាសជាប់ៗគ្នានៃ GDP បង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមិនស្ថិតក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទេ ទោះបីជាហានិភ័យនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើងនៅពេលដែល Fed បានដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់អតិផរណាដែលបានកើនឡើងដល់ល្បឿនលឿនបំផុតក្នុងរយៈពេល ៤០ ឆ្នាំ។

ក្រៅពីនេះ ឱនភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងត្រីមាសទី ៣ បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការថយចុះនៃតម្រូវការក្នុងស្រុក ការទប់ស្កាត់បរិមាណទំនិញនាំចូល ខណៈដែលការនាំចេញកើនឡើង។ នេះបានបន្ថែមពិន្ទុភាគរយ ២,៧៧ ដល់កំណើន GDP ជាពិន្ទុខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីត្រីមាសទីបីនៃឆ្នាំ ១៩៨០ យោងតាម ​​CNA ។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោក Sal Guatieri សេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់នៅ BMO Capital Markets ក្នុងទីក្រុង Toronto បាននិយាយថា “ចំនួនសរុបគឺមានភាពវិជ្ជមាន ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលឱ្យជិត រូបភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែងងឹត និងច្បាស់ជាង។ វាច្បាស់ណាស់ថាបាត់បង់ភាពទាក់ទាញរបស់វា”។

លោកបានមានប្រសាសន៍ថា “នៅពេលដែលផលប៉ះពាល់នៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នាពេលកន្លងមក និងនាពេលអនាគតរបស់ Fed មិនទាន់មានអារម្មណ៍នៅឡើយ សេដ្ឋកិច្ច (សហរដ្ឋអាមេរិក) មើលទៅនឹងចូលទៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតិចតួចនៅក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២៣”។

ដោយយល់ស្របលោក Diane Swonk ប្រធានសេដ្ឋវិទូនៅ KPMG បាននិយាយថា “អ្វីដែលគួរឱ្យអស់សំណើចគឺថាយើងកំពុងមើលឃើញកំណើនខ្លាំងបំផុតនៃឆ្នាំនៅពេលដែលអ្វីៗពិតជាធ្លាក់ចុះ។ GDP បានកើនឡើង ប៉ុន្តែមិនមានហេតុផលល្អទេ” នេះបើយោងតាម ​​Washington Post ៕ ប្រភពពី៖ AFP, CNA, Washington Post