ពិបាក​រកមិត្តបែបនេះ! Nana Raibena បង្ហោះរូបថតជាមួយ Paula Taylor កាលពី១២ឆ្នាំមុន យ៉ាងម៉េចដែរ?

100

វា​ជា​ក្រុម​មិត្ត​ជិត​ស្និទ្ធ​ដែល​ស្គាល់​គ្នា​អស់​រយៈពេល​២០​ឆ្នាំ​មក​ហើយ។ នោះ​រួម​មាន Janie Tienphosuwan, Paula Taylor, Vermicelli Wirittipa, Ann Alicha, Nana Raibena និង Janesuda Panto ហើយ​ជា​ការ​ពិត​ណាស់​តារា​ស្រី​រូប​នេះ​មានគម្រោង​យូរ​មក​ហើយ​នឹង​ជួប ឬ​ជួប​គ្នា​ពេល​ណា​មួយ។ ព្រោះ​នៅ​ពេល​នេះ មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​មាន​គ្រួសារ​ដែល​ត្រូវ​មើល​ថែ ប៉ុន្តែ​ពួកគេ​នៅ​តែ​មក​រក​ឱកាសមករកគ្នា។

ចុងក្រោយនៅលើ Instagram របស់ Nana Raibena បានបង្ហោះរូបភាពអតីតកាល ១២ ឆ្នាំមុន រូបភាពនេះរួមជាមួយ Paula Taylor ដោយសរសេរចំណងជើងខ្លីថា ១២ ឆ្នាំមុននឹកអ្នក x @paulataylorbuttery ខ្ញុំ​ត្រូវ​និយាយ​ថា​អ្នក​ទាំង​ពីរ​គឺ​ស្រស់​ស្អាត​ជាគូគ្រប់ពេល​។

ក្នុងពេលនេះ កាន់តែស្អាតទោះបីជាអ្នកមានភារៈជាម្ដាយក៏ដោយ៕ ប្រភព៖ បរទេស