បើក​កំពូល​តារា​ប្រុសស្រស់សង្ហាទាំង​៣ រូប ល្បីបំផុតក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២

198

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវធុរកិច្ចកូរ៉េថ្មីៗនេះបានចេញផ្សាយចំណាត់ថ្នាក់របស់ខ្លួននៃតារា K-Pop បុគ្គលច្រើនបំផុតសម្រាប់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២។ ចំណាត់ថ្នាក់ត្រូវបានវិភាគសម្រាប់ការចូលរួមពីសមាជិកក្រុមក្មេងប្រុសសរុបចំនួន ៧០៣ នាក់។

យោងតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោត Jimin សមាជិកក្រុម BTS បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ ក្នុងខែនេះជាមួយនឹងសន្ទស្សន៍កេរ្តិ៍ឈ្មោះម៉ាក ៥.៣៦៥.៤៥៨ ខណៈចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ បានទៅបុរសសង្ហា Cha Eun Woo “ASTRO” ជាមួយនឹងសន្ទស្សន៍កេរ្តិ៍ឈ្មោះម៉ាក ៤.៥៣៩.៧១៦។

សម្រាប់ពិន្ទុតាមពីក្រោយយ៉ាងជិតស្និត ដោយ Kang Daniel ជាមួយនឹងសន្ទស្សន៍ ៤.០៩៧.៩៥៦ពិន្ទុ៕ ប្រភព៖ បរទេស