ពីរោះខ្លាំង! បទចម្រៀង Are You Ok? កំណែទី២ របស់កញ្ញា តន់ ចន្ទសីម៉ា ពិតជាធ្វើបានល្អរហូតមានអ្នកទស្សនាខ្ទង់លានដងត្រឹម ២៤ម៉ោង (មានវីដេអូ)

769

ក្រោយពីមានការរិះគន់នូវបទចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថា «Are You Ok?» របស់កញ្ញា តន់ ចន្ទសីម៉ា នៅលើពាក្យពេជន៍នៅក្នុងបទចម្រៀង និងការសម្ដែងកន្លងមក ពេលបទចម្រៀង «Are You Ok?» បានត្រឡប់មកវិញនូវកំណែទី២ ទាំងបទចម្រៀង និងការសម្ដែង កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ៧ ដែលបានធ្វើឲ្យទស្សនិកយ៉ាងច្រើនលាន់មាត់សរសើរថាពិតជាពីរោះខ្លាំង។

បទចម្រៀងមួយនេះបានបំបែកកំណត់ត្រាអ្នកទស្សនាច្រើនជាងគេបំផុតទី១នៅកម្ពុជា CAM POP ត្រឹមតែ៩ម៉ោងអ្នកទស្សនា1M views ហើយបានឈានដល់អ្នកទស្សនាច្រើនជាង ៣លាននៅលើ Youtube ។

ចង់ដឹងថាបទនេះ ពីរោះខ្លាំងសូមទស្សនាបទចម្រៀងពេញខាងក្រោមនេះ៖