រូបមន្តចម្អិនបង្អែមគ្រាប់ឈូក និង របៀបធ្វើកណ្ដឹងខ្យល់ពីឫស្សី ដែលចាស់ៗបុរាណខ្មែរតែងតែដាក់តាមផ្ទះនៅទីជនបទ (មានវីដេអូ)

វីដេអូហ្វេសប៊ុកមួយបានបង្ហាញពីរបៀបធ្វើបង្អែមគ្រាប់ឈូក ដែលប្រជាជនខ្មែរ ឬចាស់ជំនាន់មុនធ្វើញ៉ាំតាមគ្រួសារ ក៏ដូចជាលក់ដូច។ បង្អែមនេះនៅប្រទេសចិនជាបង្អែមសុខភាព សម្រាប់ខ្មែរក៏ដូចគ្នាវាជាបង្អែមដែលដូចនតាខ្មែរតែងតែចម្អិនវានៅពេលជុំគ្រួសារ ឬពិធីបុណ្យទាន។

ខ្លឹមសារនៃវីដេអូមាននៅខាងក្រោម៖

បង្អែមគ្រាប់ឈូកពិតជាងាយស្រួលចំអិនណាស់។ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបចម្អិន និងរូបមន្តបង្អែមឈូកធ្វើពីគ្រាប់ ចំណែករឿងមួយទៀតគឺវិធីធ្វើកណ្ដឹងខ្យល់ចេញពី ឫស្សី។ កណ្ដឹងខ្យល់ឫស្សីគឺដូចជាសំលេងនៃប្រពៃណីខ្មែរដែរ។ ផ្ទះតាមជនបទត្រូវការសម្លេងរបស់វា និងចាស់ៗពីដើមនិយមខ្លាំងណាស់។

តំណរភ្ជាប់ទៅកាន់វីដេអូនៅទីនេះ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូ