បុរសមានបំផុតរបស់ដាណឺម៉ាក នឹងផ្ដល់ប្រាក់មួយខែដល់បុគ្គលិកចំនួន ១៧.០០០ នាក់ ជាប្រាក់រង្វាន់

លោក Anders Holch Povlsen បុរស ដែលមានជាងគេបំផុតនៅ ដាណឺម៉ាក នឹងផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួល ១ ខែដល់បុគ្គលិករបស់គាត់ជាប្រាក់រង្វាន់ បន្ទាប់ពីប្រាក់ចំណេញនៅក្រុមហ៊ុនសំលៀកបំពាក់របស់គាត់បានកើនឡើងដល់កម្រិតមួយ។

A/S ដែលលក់ដាច់បំផុតដែលមានម៉ាកដូចជា Jack & Jones និង Vero Moda នឹងបង់ប្រាក់ឱ្យបុគ្គលិកចំនួន ១៧.០០០ នាក់របស់ខ្លួនសរុបទឹកប្រាក់ចំនួន ៣០០ លានក្រុន (៤៦,៦ លានដុល្លារ) នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រ។

ក្រុមហ៊ុនបានរាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណូលសុទ្ធចំនួន ៣,៦១ ពាន់លានក្រូន័រក្នុងរយៈពេល ១២ ខែគិតត្រឹមខែកក្កដា។ នោះគឺស្ទើរតែស្មើនឹងប្រាំបួនដងច្រើនជាងកាលពីឆ្នាំសារពើពន្ធមុននៅពេលដែលជម្ងឺរាតត្បាតបានបិទហាងជាច្រើនរបស់ខ្លួន។

លោក Povlsen បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា ” យើងអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម ដែលយើងបានជួប ហើយយើងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវបំផុតដោយយើងបានធ្វើតាមលទ្ធផល ” ។

Povlsen មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១០,៩ ពាន់លានដុល្លារ ដោយឈរក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ នៅដាណឺម៉ាកនិងលេខ ២០៦ នៅទូទាំងពិភពលោក យោងតាមសន្ទស្សន៍មហាសេដ្ឋី Bloomberg ៕ ប្រភពពី៖ Bloomberg