ជនជាតិសិង្ហបុរី ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញចំនួន ២ នាក់បានស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ករណីថ្មីចំនួន ១.៦៤៧ ករណី នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា

សិង្ហបុរី៖ ក្រសួងសុខាភិបាល (MOH) បាននិយាយនៅក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនថាមានករណីថ្មីចំនួន ១.៦៤៧ ករណីនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលធ្វើឱ្យចំនួនករណីសរុបនៅទីនេះដល់ ៨៩.៥៣៩ ។

មានករណីចំនួន ១.២៨០ នៅក្នុងសហគមន៍ និង ៣៦២ ក្នុងចំណោមអ្នករស់នៅអន្តេវាសិកដ្ឋាន នៅសល់ ៥ ករណីទៀតគឺជាករណីនាំចូល។

វាគឺជាថ្ងៃទី ៧ ជាប់ៗគ្នាដែលចំនួនករណីបានកើនឡើងដល់ ១.០០០ ករណី។

មនុស្សពីរនាក់ គឺស្ត្រីជនជាតិសិង្ហបុរីអាយុ ៨០ ឆ្នាំម្នាក់ និងបុរសជនជាតិសិង្ហបុរីអាយុ ៧៤ ឆ្នាំម្នាក់ បានស្លាប់ដោយសារផលវិបាកនៃជម្ងឺកូវីដ-១៩ដែរ។

ពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុស ប៉ុន្តែមានស្ថានភាពសុខភាពផ្សេងៗ។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេឡើយ។

ការស្លាប់ចុងក្រោយបង្អស់ធ្វើឱ្យចំនួនមនុស្សសរុបដែលបានស្លាប់ ដោយសារផលវិបាកនៃជម្ងឺកូវីដ-១៩ កើនឡើងដល់ ៨០ នាក់ សរុបចំនួន ២៥ នាក់បានស្លាប់ក្នុងខែនេះ បើប្រៀបធៀបនឹងការស្លាប់ចំនួន ១៨ នាក់កាលពីខែសីហា៕ ប្រភពពី៖ Asianone