ចក្រភពអង់គ្លេស ទំនងជាតម្រូវឱ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជម្ងឺកូវីដ-១៩

ទីក្រុងឡុងដ៍៖ ចក្រភពអង់គ្លេស ទំនងជាត្រូវការឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលជួរមុខ និងបុគ្គលិកថែទាំសុខភាព ដើម្បីទទួលថ្នាំបង្ការប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ នេះបើតាមលេខាធិការសុខាភិបាលលោក សាជីដចាវីដ បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះ។

ចាវីដ បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្តើមពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីការការពារអ្នកជំងឺដែលងាយរងគ្រោះ ដោយធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយសម្រាប់សុខភាពជួរមុខ និងបុគ្គលិកថែទាំសង្គមកាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស។

លោក ចាវីដ បានប្រាប់សភាថា “ ខ្ញុំជឿជាក់ថាវាទំនងជាបុគ្គលិកជួរមុខរបស់ NHS និងអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងថែទាំសង្គមត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារអ្នកដែលនៅជុំវិញពួកគេ ” ។

រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយនៅក្នុងផែនការរបស់ខ្លួន ដែលមានចំណងជើងថា “ ការឆ្លើយតបចំពោះជំងឺកូវីដ-១៩៖ ផែនការរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ និងរដូវរងា ” ។

ចាវីដ បានប្រាប់សភាថា រដ្ឋាភិបាលមានផែនការខ ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយមេរោគ ប្រសិនបើសេវាកម្មសុខភាពស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធគ្មាននិរន្តរភាព។

ផែនការ ” ខ ” នឹងរួមបញ្ចូលវិញ្ញាបនប័ត្រវ៉ាក់សាំងជាកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការកំណត់មួយចំនួន ដែលតម្រូវឱ្យមានការគ្រប់មុខស្របតាមច្បាប់ ហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាសុំឱ្យប្រជាជនធ្វើការពីផ្ទះម្តងទៀតក្នុងរយៈពេលមានកំណត់។

ផែនការទាំងនេះបានបង្ហាញថា រដ្ឋាភិបាល “ នឹងព្យាយាមផ្តល់ឱ្យអាជីវកម្មនូវការជូនដំណឹងយ៉ាងហោចណាស់មួយដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ” មុនពេលតម្រូវការវិញ្ញាបនប័ត្រវ៉ាក់សាំងចាំបាច់ត្រូវចូលជាធរមាន៕ ប្រភពពី៖ reuters