ប្រទេសសិង្ហបុរី នឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ដែលមានឈ្មោះថា “ Comirnaty” MOH បាននិយាយថាពួកវាមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នានឹង Pfizer ដែរ

សិង្ហបុរី៖ ក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយថាប្រទេសសិង្ហបុរី នឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ហៅថា Comirnaty ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ខណៈដែលប្រទេសនេះត្រៀមបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួន ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងការពារប្រជាជនឱ្យបានឆាប់។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធ ទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាលបានពន្យល់ថា វ៉ាក់សាំងទាំងនេះ គឺដូចគ្នាទៅនឹង Pfizer-BioNTech ជាវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់កម្មវិធីជាតិចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ។

ជាការពិត Comirnaty ថែមទាំងប្រើឈ្មោះស្រាវជ្រាវដដែលគឺ Pfizer-BioNTech ដែលជា BNT162b2 ។

“ ពួកគេត្រូវបានផលិតស្របតាមដំណើរការ និងនីតិវិធីដូចគ្នា ព្រមទាំងបំពេញតាមលក្ខណៈផលិតផលសម្រេចដូចគ្នានឹងវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech ពួកគេត្រូវបានផលិតស្រដៀងគ្នានឹងវ៉ាក់សាំងនៅអឺរ៉ុប ហើយដឹកជញ្ជូនដោយផ្ទាល់ទៅសិង្ហបុរី»។ លោកបន្ថែមថាភាពខុសគ្នាតែមួយគត់នៅទីនេះគឺនៅក្នុងឈ្មោះរបស់ពួកវា។

ដូច្នេះក្រសួងសុខាភិបាលនឹងធ្វើការកែសម្រួលកំណត់ត្រាសុខភាពរបស់មនុស្ស ដែលបានទទួល ឬនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech ឬ Comirnaty ។

វ៉ាក់សាំងនេះនឹងត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា Pfizer-BioNTech / Comirnaty នៅក្នុងកំណត់ត្រា។

នៅសាំងហ្គាពួរ Moderna គឺជាវ៉ាក់សាំង mRNA មួយផ្សេងទៀត (messenger ribonucleic acid) ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានប្រើនៅទីនេះ ហើយត្រូវបានអនុម័តដោយអាជ្ញាធរវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (HSA) ។

ទោះយ៉ាងណាវ៉ាក់សាំង Sinovac នៅតែមិនត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសនេះ ហើយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ HSA សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្រោមវិធីពិសេសនៃរោគរាតត្បាត។ យ៉ាងណាក៏ដោយវាអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅគ្លីនិកថែទាំសុខភាពឯកជនចំនួន ២៤ ។

ដោយសារវ៉ាក់សាំង Sinovac ត្រូវបានផ្តល់ជូនតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌពិសេសនៃផ្លូវចូលប៉ុណ្ណោះ វានឹងមិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ក្រោមកម្មវិធីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការចាក់ថ្នាំបង្ការ មានន័យថាសម្រាប់កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងជាតិ វាមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់នោះទេ។

ប្រទេសសិង្ហបុរី មានគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រជាជនពាក់កណ្តាលនៃប្រទេសរបស់ខ្លួន ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យបានពេញលេញនៅខែសីហា និងយ៉ាងហោចណាស់ ៧៥ ភាគរយនៅខែតុលា។

គិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននេះប្រជាជនជាងពាក់កណ្តាលនៃប្រជាជនទាំងអស់ បានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជិត ៣៦ ភាគរយ ដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងទាំងពីរលើក៕ ប្រភពពី៖ AFP