ទីក្រុងបាងកក បន្ធូរបន្ថយការរឹតបណ្តឹងខ្លះនៃច្បាប់កូវីដ -១៩ ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ

ដោយមានប្រសិទ្ធិភាពនៅថ្ងៃច័ន្ទ កន្លែងសាធារណៈ អាជីវកម្ម និងសកម្មភាពសាធារណៈជាច្រើននៅទីក្រុងបាងកក អាចចាប់ផ្តើមដំណើរការធម្មតាឡើងវិញ ឬបន្តដោយមានការរឹតត្បិតតិចជាងមុន នេះបើយោងដតាមគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃទីក្រុងបាងកក។

គណៈកម្មាធិការនៅថ្ងៃនេះ បានសម្រេចចិត្តបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើចំណុចដូចខាងក្រោមៈ

  • អាងហែលទឹកសាធារណៈ និងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀត ដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។
  • កន្លែងលេងកីឡាទឹក និងសកម្មភាពទឹកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងស្រះសាធារណៈ ដោយមានកំណត់ចំនួនអ្នកចូលរួម។
  • កន្លែងប្រកួតត្រូវបិទនៅម៉ោង ៩ យប់។
  • មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា និងវិទ្យាសាស្ត្រ សម្រាប់ការអប់រំ ឧទ្យានវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិចិត្រសាល។
  • បណ្ណាល័យសាធារណៈឯកជន និងសហគមន៍។
  • អ្នកលក់គ្រឿងបរិភោគ អាចបើករហូតដល់ម៉ោង ១១ យប់ ប៉ុន្តែមិនអាចបម្រើគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះបានទេ។ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ដែលមានម៉ាស៊ីន អាចអង្គុយបានមនុស្សរហូតដល់ទៅ ៥០ ភាគរយនៃកន្លែងអង្គុយ។
  • កន្លែងហាត់ប្រាណខាងក្នុង កន្លែងហាត់ប្រាណក្រៅ ឬក្នុងផ្ទះ ដែលមានខ្យល់ចេញចូលល្អអាចបើករហូតដល់ម៉ោង ៩ យប់។ ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតប្រជែងត្រូវបានអនុញ្ញាត ប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតិឲ្យមានអ្នកទស្សនា។
  • ហាងទំនិញ និងផ្សារទំនើប អាចដំណើរការបានធម្មតា។

សកម្មភាពជាក្រុម ដែលអាចប្រថុយក្នុងការរីករាលដាលនៃវីរុសដូចជាសន្និសីទសន្និសីទ ការជួបជុំសង្គម ការបោះជំរំ ផលិតកម្មភាពយន្ត និងសកម្មភាពសាសនាត្រូវបានអនុញ្ញាត ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកចូលរួមមិនត្រូវលើសពី ៥០ នាក់ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយឡើយ។

ប្រសិនបើចំនួនអ្នកចូលរួមលើសពី ៥០ នាក់ ប៉ុន្តែមិនលើសពី ៥០០ នាក់ទេ ការអនុញ្ញាតិជាមុនត្រូវតែស្វែងរកពីការិយាល័យសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលក្រុងបាងកក លើកលែងតែព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋ ឬត្រូវបានគេប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ដាច់ពីគ្នា៕ ប្រភពពី៖ thaipbsworld