សូហ្វវែរធ្វើការរបស់ហ្វេសប៊ុក ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងអ្នកប្រើប្រាស់ ដោយសារបរិបថការងារយុគសម័យកូវីដ មនុស្សធ្វើការពីចម្ងាយ

ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា សូហ្វវែរកន្លែងធ្វើការរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកបានកើនឡើងប្រហែល ៤០ ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំ ដើម្បីទទួលបានអតិថិជនបង់ប្រាក់ ៧ លាននាក់ ខណៈដែលជំងឺរាតត្បាតបានកើនឡើងនិន្នាការការងារពីចម្ងាយ។

សេវាកម្មដែលក្រុមហ៊ុនអាចប្រើជាបណ្តាញសង្គមខាងក្នុងដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយនិយោជិកនៅតែតាមពីក្រោយគូប្រជែងកំពូលដូចជាក្រុមដែល Microsoft និយាយថាឥឡូវនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំថ្ងៃចំនួន ១៤៥ លាននាក់។

ហ្វេសប៊ុកបាននិយាយថាវាបានទាក់ទាញអ្នកប្រើធំៗមួយចំនួនដូចជាបណ្តាញកាហ្វេស្តារបាក់ឃី និងអង្គការសុខភាពពិភពលោក។

ប្រធានក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកលោក Mark Zuckerberg បាននិយាយថា “ យើងបានបង្កើតកន្លែងធ្វើការរយៈហ្វេសប៊ុកខាងក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់យើង ហើយវាពិតជាមានប្រយោជន៍ណាស់ដែលយើងចាប់ផ្តើមអនុញ្ញាតឱ្យអង្គការដទៃទៀតប្រើប្រាស់វាផងដែរ” ។

លោកបានបន្ថែមថាប្រហែលមួយឆ្នាំកន្លងមកចំនួនអតិថិជនដែលបានបង់ប្រាក់បានកើនឡើង ៤០ ភាគរយ។

នៅពេលដែលជំងឺរាតត្បាតបានបិទការិយាល័យក្រុមហ៊ុន ដោយសារខ្លាចមានហានិភ័យដល់សុខភាពបុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុននានាបានផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិក ចាប់ផ្ដើមចាប់យកការងារតាមរយៈអ៊ិនធឺរណេត ប្រសិនបើពួកគេអាចធ្វើទៅបាន។

ការប្រើប្រាស់វេទិកាវីដេអូសម្រាប់ការងារ និងវេទិកាសហការ ដែលអាចធ្វើការបានជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជា Zoom, Slack, ក្រុមហ៊ុន Microsoft និងហ្គូហ្គល។

ដោយសារក្រុមហ៊ុនខ្លះគ្រោងនឹងត្រលប់ទៅរកជីវិតការងារក្នុងការរិយាល័យវិញ ទំនោរការងារជំនាន់ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជា “ ការងារបែបកូនកាត់” ដោយពួកគេធ្វើការប្រជុំការងារពីចម្ងាយ (ផ្នែកមួយៗនៅក្នុងការរិយាល័យរាងខ្លួនតែប្រើវីដេអូប្រជុំ) របថថ្មីនេះនឹងក្លាយជាបទដ្ឋានមួយនៅក្នុងអាជីវកម្ម៕ ប្រភពពី៖ AFP