សិង្ហបុរី មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនជាង ១២,១ ភាគរយក្នុងខែមីនា បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន 

235

សិង្ហបុរី៖ យោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការចេញផ្សាយដោយសហគ្រាសសឹង្ហបូរី (ESG) នៅថ្ងៃសុក្រ ១៦ មេសា កំណើនសេដ្ឋកិច្ច នៅក្នុងខែមីនា មិនមែនបណ្ដាលមកពីគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក ដែលកើនឡើង ៩,៤ ភាគរយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ។

យ៉ាងណាមិញ ការកើនឡើងនេះ ត្រូវបានជំរុញដោយគីមីឥន្ធនៈ (៥១,៤ ភាគរយ) នៅក្នុងខែមីនា បន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះ នៅចំពេលមានការធ្លាក់ចុះជាសកលនៅឆ្នាំ ២០១៩ ។ វាត្រូវបានអមដោយការកើនឡើងនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីនឯកទេស (៣៥,១ ភាគរយ) ដែលស្រប នឹងតម្រូវការពាក់កណ្តាលស៊ីឡាំងអេឡិចត្រូនិកសកលដែលរឹងមាំ ។

ការនាំចេញឱសថដែលជាធម្មតាប្រែប្រួលបានកើនឡើង ២៥,៥ ភាគរយ ក្នុងខែមីនា បន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះកាលពីខែកុម្ភៈ ។ នៅក្នុងវិស័យអេឡិចត្រូនិក NODX បានកើនឡើង ២៤,៤ ភាគរយ កាលពីខែមុនពីមូលដ្ឋានទាបរបស់ខ្លួនកាលពីមួយឆ្នាំមុន និង កើនឡើងពី ៧,៣ ភាគរយ នៅក្នុងខែកុម្ភៈ ។

ការរីកចម្រើននេះភាគច្រើន ដោយសារតែការកើនឡើងនៃការនាំចេញសៀគ្វីបញ្ចូលគ្នា ស្របពេលដែលតម្រូវការពាក់កណ្តាលអេឡិចត្រូនិកសកល និង របាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីកង្វះឈីប ។

ផ្អែកលើមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានកែតម្រូវតាមរដូវកាល NODX របស់សិង្ហបុរីបានកើនឡើង ១,២ ភាគរយកាលពីខែមុនដល់ ១៦,៩ ពាន់លានដុល្លារសិង្ហបុរីខ្ពស់ជាងខែកុម្ភៈ ១៦,៧ ពាន់លានដុល្លារ។ សេដ្ឋវិទូបានព្យាករណ៍ថានឹងធ្លាក់ចុះ ១,៣ ភាគរយ ។

 

ការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារកំពូលរបស់សឹង្ហបុរីភាគច្រើនបានកើនឡើងនៅក្នុងខែមីនាទោះបីការនាំចេញទៅថៃសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុន និង ហុងកុងបានធ្លាក់ចុះក៏ដោយ ។ អ្នកចូលរួមវិភាគទានធំជាងគេក្នុងកំណើន អិមឌីអេស គឺ ប្រទេសចិនសហភាពអឺរ៉ុប និង ម៉ាឡេស៊ី ។ ការនាំចេញទៅចិនបានកើនឡើង ៤៦,៤ ភាគរយកាលពីខែមីនាពោលគឺកើនឡើងពី ១៧,៣ ភាគរយកាលពីខែមុន ។ នេះភាគច្រើនបណ្តាលមកពីគ្រឿងម៉ាស៊ីនគីមីឥន្ធនៈ ។

ការនាំចេញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបចំនួន ២៧ បានកើនឡើង ៣១,៦ ភាគរយកាលពីខែមីនាបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះ ៣៤,៧ ភាគរយកាលពីខែមុន។ នេះត្រូវបានជំរុញដោយការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងឱសថគ្រឿងម៉ាស៊ីនជំនាញ និងឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍។

NODX ទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានកើនឡើង ៤៧ ភាគរយនៅក្នុងខែមីនាបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះ ៧,៨ ភាគរយនៅក្នុងខែមុន។ការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារកំពុងរីកចម្រើនបានកើនឡើង ៦៧,៩ ភាគរយនៅខែមីនាបន្ទាប់ពីមានកំណើន ៤៥,៦ ភាគរយកាលពីខែមុន។

ពាណិជ្ជកម្មសរុបបានកើនឡើង ១៩,៦ ភាគរយកាលពីខែមីនាធៀប នឹង រយៈពេលដូចគ្នា កាលពីឆ្នាំមុន ដែលផ្ទុយពីការធ្លាក់ចុះ ៣,៣ ភាគរយ នៅក្នុងខែមុន ។ ការនាំចេញសរុបបានកើនឡើង ២១ ភាគរយខណៈការនាំចូលកើន ១៧,៩ ភាគរយ ។

ប្រភពពី៖todayonline