នេះគឺជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ថ្មី និងខ្សែភាពយន្តដែលអ្នកគួរតែទប់ចិត្តជាដាច់ខាតនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២១

សិង្ហបុរី៖ ឆ្នាំ ២០២១ ស្ថានីទូរទស្សន៍សិង្ហបុរីនឹងនាំមកនូវកខ្សែភាពយន្តល្បីៗសម្រាប់ចាក់ផ្សាយក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន។ ក្នុងខែកុម្ភៈប្រជាជនសិង្ហបុរីកំពុងទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗ Disney + ហើយវាជាមាតិកាថ្មីដ៏ធំ។ ក្រុមហ៊ុន Netflix ក៏មិនបន្ថយល្បឿនដែរដោយគ្រោងនឹងចេញខ្សែភាពយន្តថ្មីរៀងរាល់សប្តាហ៍ពេញមួយឆ្នាំនេះ។

នេះគឺជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ថ្មី និងខ្សែភាពយន្តដែលនឹងចេញនៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះដែលយើងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំ។

ខ្លីបវីដេអូមាននៅខាងក្រោម៖

១. WandaVision (new episodes every Friday) – Disney+

២. The Snoopy Show (Feb 5) – Apple TV+

៣. Bliss (Feb 5) – Amazon Prime Video

៤. Space Sweepers (Feb 5) – Netflix

 

៥. Extinction: The Facts (Feb 7) – BBC Earth/BBC Player

៦. To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean (Feb 12) – Netflix

៧. For All Mankind Season 2 (Feb 19) – Apple TV+

៨. Disney+ (Feb 23)

១០. High-Rise Invasion (Feb 25) – Netflix