កម្ពុជានឹងរងឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់​ និងសម្ពាធទាបពីសកម្មក្រវាញលើកទី២៣ បណ្តាខេត្តខ្លះអាចចុះដល់ ១៧ អង្សាសេ

214

យោងតាមការឱ្យដឹងពីក្រសួងធនធានទឹ​កនិងឧតុនិយម​ នៅថ្ងៃទី២២​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២០ នៅថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០​ ភាគខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជា នឹងទទួលឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ និងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកម្ពុជា នឹងទទួលឥទ្ធិពលពីសម្ពាធទាបសកម្មក្រវាញលើកទី២៣។ ចាប់ពីនៅថ្ងៃទី២៥-២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០​ ប្រទេសកម្ពុជា នឹងទទួលឥទ្ធិពលពីខ្យល់មូសុងឦសានមធ្យម។​

ស្ថានភាពបែបនេះ ធ្វើឱ្យបណ្តាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្តាល៖

  • សីតុណ្ហភាពអប្បបរមាពី ២១ -២៤°C​ និង​សីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី ២៩-៣២°C​
  • នៅថ្ងៃទី២៣-២៥ ខែធ្នូ នឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅបង្គួរ​ និងមានសីតុណ្ហភាពអប្បបរមាពី ១៩-២២°C និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី ២៥-២៨°C។

រីឯបណ្តាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពង់រាបឦសាន៖

  • មានសីតុណ្ហភាពអប្បបរមាពី ១៩-២២°C​ និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី ២៩-៣២°C
  • នៅថ្ងៃទី ២៣-២៥ ខែធ្នូ មានភ្លៀងក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យម​ និងមានសីតុណ្ហភាពអប្បបរមាពី ១៧-២០°C និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី ២៤-២៧°C។

សម្រាប់តំបន់មាត់សមុទ្រវិញ៖

  • មានសីតុណ្ហភាពអប្បបរមាពី ២២-២៥°C និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី ២៨-៣១°C​
  • នៅថ្ងៃទី ២៣-២៤ ខែធ្នូ នឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរ និងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រអាច នឹងមានខ្យល់បក់បោកខ្លាំង​ និងរលកសមុទ្រខ្ពស់ៗ​ ដែលនឹងមានសីតុណ្ហភាពអប្បបរមាពី ២០-២៣°C​ និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី ២៥-២៨°C។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបពីស្ថានភាពអាកាសធាតុបែបនេះ ក្រសួងបានប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ អ្នកដំណើរ និងអ្នកនេសាទ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បង្ការ​ និងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះខ្យល់បក់បោក និងរលកសមុទ្រខ្ពស់ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែធ្នូ៕