រូបភាពកំប្លែងៗទាំងនេះ នឹងធ្វើឱ្យលោកអ្នកបាត់ភាពនឿយហត់

1822

បន្ទាប់ពីធ្វើការពេញមួយថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលអស់កំលាំងហើយ ម៉ោះមកមើលរូបភាពកំប្លែងខាងក្រោម ដើម្បីបំបាត់ការនឿយហត់។ រូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹក អបដោយពាក្យពេជន៌កំប្លែងនឹងជួយបំពេញថាមពលលោកអ្នកមកវិញ៖

១. ម្យ៉ាងម្នាក់តើ

២. ពេលម៉ាក់ឱ្យមើលប្អូន

៣. brand brand

៤. ចិញ្ចឹមមិនបំបង់បាយទេ

៥. ពេលឳ ចេះ Live វីដេអូ

៦. ដេកជ្រុល រួញរោមអស់

៧. ពេលកណ្ដឹងឡានក្រុងខូច តែអ្នកបើកបរ ធ្លាប់ធ្វើការខាងផ្នែក creative

៨. អត្ថប្រយោជន៌ ពេលមានស្នែង

៩. ពេលម៉ែសួរថាម៉េចបានធ្វើចឹង?

១០. ធ្វើម៉េចបើចូលចិត្ត

១១. ពេលម៉ែប្រាប់ថា យកខ្សែកាត់នំ

១២. ស្ទីលរដូវក្ដៅ